No. 7/6 Men's Hockey Blanks Princeton, 3-0

Nov 14, 2015